Aardwarmte

Om de teelt en het bedrijf verder te verduurzamen is in 2010 in een aardwarmtebron geïnvesteerd. Daarmee is Ammerlaan het eerste sierteeltbedrijf in Nederland met een aardwarmtebron. De groene potplanten worden dankzij aardwarmte CO2 neutraal geteeld. Dit maakt Ammerlaan in de markt kenbaar via het logo met de Zero CO2 footprint.

 

Aardwarmte is warmte die in de aarde zit opgeslagen. Hoe dieper je de aarde in gaat, hoe hoger de temperatuur wordt. Op tien meter onder de grond is het constant tien graden Celsius en daarna wordt het iedere honderd meter drie graden Celsius warmer. Bij Ammerlaan betekent dat op een diepte van 2.100 meter diepte een temperatuur van ruim zeventig graden Celsius. 

 

Om de warmte uit de bodem te halen, wordt gebruik gemaakt van water dat op de genoemde diepte in zandlagen opgeslagen zit. Er zijn twee succesvolle boring gedaan. Het warme water komt aan de oppervlakte via bron 1. Vervolgens wordt de warmte uitgewisseld via warmtewisselaars naar het verwarmingssysteem van Ammerlaan. Daarna gaat het afgekoelde water via bron 2 weer terug de bodem in.

 

Het grote voordeel van aardwarmte is, dat de bron in principe onuitputtelijk is. Het afgekoelde water dat terug gepompt wordt, neemt na verloop van tijd weer de oude temperatuur aan door opwarming vanuit de kern van de aarde. Het is heel schone energie. Je hoeft geen fossiele brandstoffen te verbranden en je belast de aarde en het klimaat niet met CO2 uitstoot. Ammerlaan produceert CO2 neutraal en dus heel duurzaam.